eist team

FullSizeRender-8.jpg
 
 

Gaart-à-Vous 

D’Kooperativ „Vun der Atert“ presentéiert de Projet „Gaart-à-Vous“. Den Numm vum Gaart ass Programm, well bei dësem Geméisbau Projet gëtt de Prinzip vun der solidarescher Landwirtschaft applizéiert. Dat heescht, dass et net drëms geet als Client einfach ee Produkt ze kafen, mä dass ee Matproduzent ass, well ee mathëlleft d’Produktioun ze finanzéieren an d’Rekolt da wöchentlech ënnert de Clienten/Matproduzenten opgedeelt gëtt. Op dës Aart a Weis kritt een all Woch regionaalt, saisonaalt an immens frëscht Geméiss an dat och nach ouni Verpakung an ouni Chimie. A wat och praktesch ass: Den Opwand, deen ee bedreiwe misst, fir all dës Informatiounen iwwert Produiten gewuer ze ginn, wann ee se soss anzwousch kafe géif, fält komplett ewech. Derbäi kënnt, dass et keen Tëschenhändler gëtt, deen dru matverdéngt. D’Wueren hunn dee Präis, deen se wäert sinn. Respektiv sinn d’Suen dat wäert, wat d’Natur hiergëtt. E flotte philosopheschen Usaz.

Vun der Atert geet awer nach e Schrëtt méi wäit, an dat ass eng Première hei zu Lëtzebuerg: D’Kooperativ huet een Ubauplang fir d’Saison 2018 opgestallt an d’Zil ass et fir 60 Haushalter ze produzéieren, sou dass ee Geméiskuerf wöchentlech 25 Beki/Euro kaschte géif. Op der Informatiounsversammlung kënnen Intresséierter awer selwer uginn, zu wéi engem Präis si de wöchentleche Geméiskuerf abonnéiere wëllen. Et gëtt op d’Solidaritéit gesat a gehofft, dass déi Intresséiert dat bidden, wat et hinne wäert ass a wat si sech leeschte kënnen an dass esou den néidegen Gesamtmontant zesummekënnt, och wa muncher manner wéi 25 Beki/Euro bidden, well ebe villäicht anerer méi wéi 25 Beki/Euro bidden.

Esou sollen och Stéit mat manner Akommes vu gesondem Geméiss profitéiere kënnen, well et einfach d’Iwwerzeegung vun der Kooperativ ass, dass all Mënsch hei an der Regioun gesond Geméiss soll kënnen iessen. Et duerf ee gespaant sinn, ob d’Experiment klappt. Training fir méi Solidaritéit, dat war de Slogan an ass nach ëmmer de Motto vum Beki. Mol kucken ob den Training eppes bruecht huet...

Am Sënn vun der Solidaritéit ass och d’Zesummenaarbecht mam Thessy Klein vum Biekerecher Geméisgaart ze verstoen. Beim Thessy kënnt dir bekanntlech scho méi laang e Geméiskuerf abonnéieren. A well d’Kooperativ Vun der Atert jo och zum Ziel huet, Produzenten aus der Regioun beieneen ze bréngen an ze ënnerstëtzen, war et vun Ufank u kloer, dass de Gaart-à-Vous keng Konkurrenz zum Biekerecher Geméisgaart sollt sinn, mä eng Ergänzung. An esou tauschen déi verschidde Geméisgäert een Deel vun hirem Geméiss, respektiv keeft d’Kooperativ een Deel vum Biekerecher Geméisgaart of, sou dass béid Kierf, ob vum Thessy oder aus dem “Gaart-à-Vous” eng méi grouss Villfalt bidden.